e

Miljøvenligt Design

Med intelligent software og fokus på energieffektivt design og funktionalitet ligger SJEC elevator sig i spidsen med energi-generende motorer der for alvor minimerer elevatorens forbrug.

Læs mere

 

 globe

International anerkendelse

SJEC er et verdenskendt mærke der er kendetegnet ved holdbare produkter og god kvalitet samt ikke mindst mindst sin innovative energisparende teknologi.

Læs mere

 
wrench

Service

Med vores 3 forskellige service planer er du, som service kunde hos SJEC Danmark, garanteret at kunne finde den optimale service til dine anlæg.
Med fokus på kvalitet er vores service i top.

Læs mere

 

  Gazelle 2016

SJEC Danmark er kåret som Børsen Gazelle 2016.

Vi blev nr. 2 i Region Sjælland, samtidig er vi nr. 18 ud af 1461 Gazeller på landsplan. Baggrunden er en vækst på 833,34% på 4 år.

Læs mere

MODERNISERING
Du er sikkert tilfreds med din elevator, rulletrappe eller dit rullefortov, men derfor bør du alligevel i tide, overveje en modernisering.

Enhver drivmaskine bliver slidt over tid, og det er uanset om det er en bil, cykel eller lignende. En elevator, rulletrappe eller et rullefortov, har med mange års uafbrudt drift også en livscyklus, som på et tidspunkt udløber. Derfor er det værd at overveje en modernisering i god tid.

Hvorfor modernisere eller lave en total udskiftning?

 • Det forbedrer sikkerheden betydeligt
 • Ny lovgivning har skabt nye standarder for sikkerhed og tilgængelighed, som skal følges
 • Det forlænger levetiden på anlægget
 • Driftssikkerheden øges
 • Energiforbruget reduceres, hvilket medfører besparelser og lavere omkostninger
 • Større kørselskomfort
 • Færre udkald og reparationer, og dermed lavere omkostninger over tid
 • Et moderne stol design giver bygningen et løft
 • Stigning i værdien af ejendommen, og tilfredse brugere

Mange ældre anlæg lever ikke op til nutidens krav om høj driftssikkerhed, komfort, sikkerhed, og lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det er derfor altid en god ide at overveje, hvornår anlæggene bør skiftes ud eller moderniseres. Kravene til brugen af anlægget kan ændre sig, hvis f.eks. en beboelsesejendom skal bygges om til et hotel el.lign.

Modernisering gør anlægget mere driftssikkert, effektivt, og ikke mindst mere miljøvenligt. Samtidig giver det bygningen et mere moderne udseende og dermed en højere værdi.

Vi tilbyder alt fra enkelte opgraderinger til komplette moderniseringer, uafhængigt af elevatorfabrikat, antal og størrelser. Vi har udover vores egne driftssikre og energirigtige produkter, etableret forbindelser med anerkendte leverandører i Europa for at sikre den bedste løsning for vores kunder.
Du skal som kunde være opmærksom på Arbejdstilsynets seneste "Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv." nr. 677 af 27. juni 2008. Denne bekendtgørelse indeholder skærpede foranstaltninger for reparation og modernisering af elevatorer.

Kontakt os for at få en snak om, hvilke løsninger der passer bedst til jeres behov – en helt ny elevator er ikke så dyr, som du tror!

 
 
 Videns & Delingscenter

Her på siden ønsker vi at samle alle relevante informationer inden for vores fagområde, som er til nytte og gavn for os alle. Det vil være lige fra gældende lovkrav, regler, bekendtgørelser, anbefalinger osv.

Leder du forgæves efter noget, eller har du anbefaling til vores vidensdeling, så kontakt os endelig.

 
Standarder for elevator, rulletrappe, rullefortove & lifte

DS/EN 81-21 + A1:2012 Elevatorer til transport af personer og gods


Dansk Standard: DS/EN. Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation

 

DS/CEN/TR 81-10:2009 Grundlæggende sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 10: System for EN 81-standardserien

Del 10: Elektrisk drevne elevatorer

DS/EN 81-3 + A1:2008 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer

Del 3: Hydraulisk drevne elevatorer

 DS/EN 81-21 + A1:2012 Nye person og godselevatorer i eksisterende bygninger 

Del 21: Nye person- og godselevatorer i eksisterende bygninger

 

DS/EN 81-28:2003 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 28: Fjernalarm for passager- og godselevatorer

Del 28: Fjernalarm for passager- og godselevator

 

DS/EN-81-40: 2008 Bevægelseshjælpemidler og tilpasning

Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

DS/EN 81-41 Bevægelseshjælpemidler og tilpasning

Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

DS/EN 81-58:2003 Undersøgelse og prøvninger

Del 58: Prøvning af brandmodstands-evne for etagedøre

 DS/EN 81-70 Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap

Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap

DS/EN Sikkerhedsforskrifter for hærværkssikrede elevatorer

Del 71: Hærværkssikrede elevatorer

DS/EN 81-72:2006 Særlige anvendelser for person- og godselevatorer

Del 72: Brandmandselevatorer

DS/EN 81-73:2005 Særlige anvendelser for person- og godselevatorer

Del 73: Elevatorers adfærd ved brand

DS/EN 81-80:2004 Eksisterende elevatorer -

Del 80: Regler for forbedring af sikkerheden af eksisterende person- og godselevatorer
DS/EN 13015 + A1:2008 Regler for vedligeholdelse Vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper - Regler for vedligeholdelsesinstruktioner
DS/EN 115-1 + A1:2010 Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 1: Konstruktion og installation
Bekendtgørelser & Direktiver

Bekendtgørelse om elevatorer

Link til den nye elevatorbekendtgørelse som træder i kraft september 2015

 

Bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Bekendtgørelsen omfatter opstilling og anvendelse af elevatorer og løfteudstyr bestemt til person- eller godstransport og rulletrapper, rullefortove og lignende apparater til persontransport

Bekendtgørelse nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelsen omfatter ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer, personførende byggeelevatorer og teaterscene-elevatorer.

Bekendtgørelse nr 678 om indretning af elevatorer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013

 

 

 

 

Oversigt over de seneste moderniseringer i direktiverne, gældende fra 1. september 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendtgørelse nr. 678 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer.

Bekendtgørelsen gælder for konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af de elevatorer, der permanent betjener bygninger og anlæg, samt de sikkerhedskomponenter, der anvendes i de pågældende elevatorer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/16/EF (Elevatordirektivet), som angivet i bilag 1 og bilag 2.

 

Direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 (Elevatordirektivet) Bilag 1. Direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 (Elevatordirektivet)
Artikel 24 om ændringer i Maskindirektivet Bilag 2. Gengivelse af artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv  2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv  95/16/EF (Maskindirektivet),
Nationale reglementer. (BR10)
SBI Anvisning, tilgængelighed for elevatorer Tjekliste BR 10, Tilgængelighed for Elevatorer  
SBI Anvisning tilgængelighed for løfteplatforme og trappelifte

Tjekliste BR 10, Tilgængelighed for løfteplatforme og trappelifte

 

 

 

Artikelsamling om elevatorer:
Elevator til tiden kan redde liv. Licitationen d. 12. januar 2016
SERVICE OG VEDLIGEHOLD

SJEC Danmark tilbyder forskellige typer af vedligeholdelsesaftaler. Med udgangspunkt i den personlige kontakt, analyserer vi kundens og anlæggets behov.

Du kan som ejer eller bruger frit vælge servicepartner.

Vi tilbyder reparationer, service og vedligeholdelse på alle typer af anlæg inden for elevatorer, rulletrapper og rullefortove, lifte, automatiske dørsystemer og porte fra de fleste typer af producenter. Med mere end 20 års erfaring på markedet kan vi vedligeholde og reparere alle mærker.  

Dette omfatter blandt andet:

 • Smøring, justering og rengøring    
 • Sikkerhedseftersyn - lovpligtigt eftersyn  
 • Teknisk kontrol / gennemgang    
 • Forebyggende foranstaltninger på anlægget

 

24 timers døgnbemanding

Alle elevatorer skal i dag være døgnovervågede. Det er din sikkerhed for at brugere kan hjælpes ud af en elevator ved driftssstop.

SJEC Danmark tilbyder naturligvis døgnbemandede i hele landet. Alarmknappen i elevatorerne forbinder brugere med vores Call Center, som vil sørge for at berolige passagererne, samtidig med at en veluddannet tekniker vil blive sendt ud til elevatoren.

Vedligeholdelsesaftaler

Det er forskel på udførelsen af service, vedligehold og de lovpligtige eftersyn på henholdsvis elevatorer, rulletrapper, lifte og automatiske dørsystemer. Desuden er anvendelsen også afgørende for hvilken type aftale, du har brug for.

Vi tilbyder alle vores kunder en kundetilpasset vedligeholdelsesaftale med udgangspunkt i det aktuelle anlæg. Som udgangspunkt vil vi anbefale vores standard løsninger som er baseret på vores mange års erfaring.

Vi tilbyder 3 typer af standard vedligeholdelsesaftaler:

  Lovpligtig   Udvidet   Komplet
 • Lovpligtigt eftersyn
 • Smøremidler
 • Overvågning af alarm
 • Service og vedligeholdelse
 • Forlænget garanti
 • Garanti reparationer
 • Fast pris ved driftstop
 • Fast pris ved alarm
 • Lovpligtigt eftersyn
 • Smøremidler
 • Overvågning af alarm
 • Service og vedligeholdelse
 • Forlænget garanti
 • Garanti reparationer
 • Inkl. udkald ved driftstop
 • Inkl. udkald ved alarm
 • Sliddele


Løsningerne tilbydes på alle typer anlæg efter gennemgang (ekskl. garanti), og tilbydes som standard på vores egne leverede anlæg.

 

Vi tilbyder som en af de eneste leverandører 5 års garanti/afhjælpning på alle vores nye anlæg.

Forudsætningen for 5 års garanti er, at der som minimum tegnes en udvidet vedligeholdelsesaftale i samme periode som garantiens gyldighed.

Det første år efter idriftsættelsen er dog indeholdt i prisen for leverancen og derfor skal I kun kun tegne en ny aftale for yderligere 4 år. Efter denne periode vil vi sammen med jer eller brugeren gennemgå anlægget med henblik på prisfastsættelse på yderligere 2 år.

Til ovenstående aftaler kan der tilkøbes ekstra ydelser som er tilpasset jeres behov og ønsker. Eksempelvis pudsning af glas i glaselevatorer, eller rengøring i bunden af elevatorskakten/elevatorgruben.

 

 
 
KONTAKT

Har du spørgsmål til vores produkter og ydelser, ønsker et tilbud, eller søger du hjælp til rådgivning, projektering, service og moderniserings-løsninger, kan vi kontaktes her:

 

SJEC Danmark
Møllehaven 7B
4040 Jyllinge
Telefon - kontor: +45 7020 2688
Døgnvagt:
+45 7020 2688
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CVR nr. 31265355
Danske Bank: 3430 3431308363
 
             SJEC Danmarks Domicil 400
     

Ring eller mail til os, hvis du skal bruge et tilbud på rådgivning, nyinstallation af elevatorer, rulletrapper, rullefortove, lifte og automatiske døre. Og hvis du har behov for prisstærke serviceaftaler, moderniseringsløsninger, eller blot teknisk assistance.

SJEC Danmark tilbyder døgnbemandede landsdækkende vagtordninger. Som servicekunde hos SJEC Danmark har du mulighed for at sende tilkald og ordre på reparation af dine elevatorer, rulletrapper -/ fortove, lifte, og automatiske døre direkte til vores e-mail. Din forespørgsel bliver automatisk besvaret, så du er sikker på, at vi har modtaget din henvendelse. Ved tilkald og ordre på reparation, så kontakt os på +45 70 20 26 88 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

For at kunne betjene dig bedst muligt, bedes du oplyse følgende informationer:   

 • Kundenavn
 • Anlæggets opstillingsadresse
 • Telefonnummer
 • Elevator nr. eller enheds nr.
 • Udførlig information vedr. tilkald / ordre på reparation
   

Subcategories

 

SJEC Danmark styrker organisationen i Danmark og har netop ansat Tommy Rosenkrands til at udvikle virksomheden yderligere. En ny plan og strategi skal implementeres over de næste 5 år og vil indeholde nye produkter indenfor elevatorer, rulletrapper, lifte samt automatiske dørsystemer. Tommy har en solid erfaring indenfor elevatorbranchen og har arbejdet med udvikling samt effektivisering. Vi ser frem til samarbejdet med Tommy og ønsker ham velkommen i organisationen.

Go to top