generic

 Videns & Delingscenter

Her på siden ønsker vi at samle alle relevante informationer inden for vores fagområde, som er til nytte og gavn for os alle. Det vil være lige fra gældende lovkrav, regler, bekendtgørelser, anbefalinger osv.

Leder du forgæves efter noget, eller har du anbefaling til vores vidensdeling, så kontakt os endelig.

 
Standarder for elevator, rulletrappe, rullefortove & lifte

DS/EN 81-21 + A1:2012 Elevatorer til transport af personer og gods


Dansk Standard: DS/EN. Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation

 

DS/CEN/TR 81-10:2009 Grundlæggende sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 10: System for EN 81-standardserien

Del 10: Elektrisk drevne elevatorer

DS/EN 81-3 + A1:2008 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer

Del 3: Hydraulisk drevne elevatorer

 DS/EN 81-21 + A1:2012 Nye person og godselevatorer i eksisterende bygninger 

Del 21: Nye person- og godselevatorer i eksisterende bygninger

 

DS/EN 81-28:2003 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 28: Fjernalarm for passager- og godselevatorer

Del 28: Fjernalarm for passager- og godselevator

 

DS/EN-81-40: 2008 Bevægelseshjælpemidler og tilpasning

Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

DS/EN 81-41 Bevægelseshjælpemidler og tilpasning

Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

DS/EN 81-58:2003 Undersøgelse og prøvninger

Del 58: Prøvning af brandmodstands-evne for etagedøre

 DS/EN 81-70 Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap

Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap

DS/EN Sikkerhedsforskrifter for hærværkssikrede elevatorer

Del 71: Hærværkssikrede elevatorer

DS/EN 81-72:2006 Særlige anvendelser for person- og godselevatorer

Del 72: Brandmandselevatorer

DS/EN 81-73:2005 Særlige anvendelser for person- og godselevatorer

Del 73: Elevatorers adfærd ved brand

DS/EN 81-80:2004 Eksisterende elevatorer -

Del 80: Regler for forbedring af sikkerheden af eksisterende person- og godselevatorer
DS/EN 13015 + A1:2008 Regler for vedligeholdelse Vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper - Regler for vedligeholdelsesinstruktioner
DS/EN 115-1 + A1:2010 Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 1: Konstruktion og installation
Bekendtgørelser & Direktiver

Bekendtgørelse om elevatorer

Link til den nye elevatorbekendtgørelse som træder i kraft september 2015

 

Bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Bekendtgørelsen omfatter opstilling og anvendelse af elevatorer og løfteudstyr bestemt til person- eller godstransport og rulletrapper, rullefortove og lignende apparater til persontransport

Bekendtgørelse nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelsen omfatter ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer, personførende byggeelevatorer og teaterscene-elevatorer.

Bekendtgørelse nr 678 om indretning af elevatorer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013

 

 

 

 

Oversigt over de seneste moderniseringer i direktiverne, gældende fra 1. september 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendtgørelse nr. 678 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer.

Bekendtgørelsen gælder for konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af de elevatorer, der permanent betjener bygninger og anlæg, samt de sikkerhedskomponenter, der anvendes i de pågældende elevatorer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/16/EF (Elevatordirektivet), som angivet i bilag 1 og bilag 2.

 

Direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 (Elevatordirektivet) Bilag 1. Direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 (Elevatordirektivet)
Artikel 24 om ændringer i Maskindirektivet Bilag 2. Gengivelse af artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv  2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv  95/16/EF (Maskindirektivet),
Nationale reglementer. (BR10)
SBI Anvisning, tilgængelighed for elevatorer Tjekliste BR 10, Tilgængelighed for Elevatorer  
SBI Anvisning tilgængelighed for løfteplatforme og trappelifte

Tjekliste BR 10, Tilgængelighed for løfteplatforme og trappelifte

 

 

 

Artikelsamling om elevatorer:
Elevator til tiden kan redde liv. Licitationen d. 12. januar 2016
Go to top